Sončne elektrarne

Zakaj investirati v sončno elektrarno?

 • Najcenejši način ogrevanja
 • Investicija se povrne v nekaj letih
 • Je delno subvencionirana s strani države
 • Možna nadgradnja s toplotno črpalko

Sončna elektrarna je naprava, ki energijo sonca pretvarja v električni tok, primeren za uporabo v gospodinjstvih. Življenjska doba sončnih elektrarn je tudi 30 let ali več. Koliko električne energije bo proizvedla elektrarna je odvisno od vršne moči elektrarne, osončenosti lokacije, naklona in usmeritve strehe, zunanjih temperatur in drugih dejavnikov.

Z lastno sončno elektrarno ste energetsko samooskrbni, zagotovite si stroškovno prijazno električno energijo in pripomorete k ohranjanju našega okolja. Prav tako pa imate popolni nadzor nad proizvodnim virom z dolgoletno garancijo na nemoteno delovanje.

V nekaj korakih do lastne sončne elektrarne

 1. Pridobitev informativne ponudbe
 2. Ogled in izmere objekta ter priprava ponudbe po ogledu
 3. Ureditev potrebne dokumentacije
 4. Podpis pogodbe na podlagi pogojev za izgradnjo
 5. Namestitev, prevzem in zagon sončne elektrarne

Nudimo vam rešitev na ključ

Preverite ali je vaša streha primerna za postavitev sončne elektrarne in nam pošljite povpraševanje.

Brezplačno vam bomo pripravili rešitev, ki bo prilagojena energetskim potrebam vašega doma in prilagojena vašemu načinu bivanja. Poslali vam bomo informativno ponudbo, nato pa sledi ogled terena, ureditev vse potrebne dokumentacije ter namestitev in zagon sončne elektrarne.

Hitrejša in lažja investicija

Preverite možnost kreditiranja preko Eco sklada in pridobitve nepovratnih sredstev

Eko sklad na osnovi javnega poziva 71SUB-SO19 podeljuje nepovratno finančno spodbudo za nove naložbe v sončne elektrarne za samooskrbo. Višina nepovratne finančne spodbude znaša 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Eko sklad kreditiranje

Ugodnosti za naše kupce

 • izvedba na ključ
 • uredimo vse potrebne dokumente, tudi postopek subvencioniranja EKO sklada

Preverite vaše potrebe:

 • za 1kW moči je potrebno predvideti 6-7m2
 • moč in predvidena proizvedena energija iz sončne elektrarne naj bi bila nekaj več kot je vaša letna poraba

Minimalni pogoji:

 • ustrezna nosilnost strešne konstrukcije
 • usmerjenost strehe jug-jugovzhod-jugozahod, pod kotom 20-40 stopinj (primerne so tudi strehe z nekoliko manjšim naklonom) brez frčad in strešnih oken

Ali je moja streha ustrezna?

Streha večja kot 30 m²
Večja kot je površina strehe, večja bo donosnost lastne sončne elektrarne. Da bo naložba smotrna, mora domača sončna elektrarna proizvesti vsaj 4kW energije, za kar pa potrebujete vsaj 28 m².

Usmerjenost strehe
Da bo sončna elektrarna proizvedla dovolj električne energije in ekonomsko upravičila naložbo, mora biti streha vaše hiše usmerjena v pravilno smer neba – jug, jugovzhod ali jugozahod, saj bo le tako njena celotna površina ves dan izpostavljena sončnim žarkom.

Oblika strehe
Najprimernejše strehe za namestitev sončne elektrarne so strehe brez frčad, strešnih oken ali drugih elementov, ki prekinjajo površino. Dobro je tudi, da streha ni ravna, temveč z naklonom med 20 in 40 ⁰. S tem zagotovimo preprosto namestitev in kar največji izkoristek vaše sončne elektrarne.

Samooskrba

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov se je začela uporabljati 15.1.2016 in je bila nazadnje posodobljena v aprilu 2019. Gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem omogoča samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov (sonce, veter in voda) in sicer za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije z napravo za samooskrbo na podlagi neto merjenja.

Največja priključna moč naprave je omejena na 80 % vsote priključnih moči odjema merilnih mest.

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije predpisuje določene varnostne zahteve za te naprave, da se zagotovi zaščita ljudi, živali in premoženja pred nevarnostmi, ki izhajajo iz naprave same kot tudi pred nevarnostmi, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na napravo.

Koristne povezave:

 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19)
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/18)

Pogosta vprašanja

Katere so prednosti samooskrbe in lastne sončne elektrarne?

S postavitvijo lastne sončne elektrarne lahko izkoristite sončno energijo in proizvedete električno energijo za lastne potrebe. S tem si zagotovite stroškovno prijazno električno energijo, ki je neodvisna od nihanj cen energije na trgu ali drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na dobavo energentov. Samooskrba s 100 % čisto energijo sonca pripomore tudi k ohranjanju našega okolja.

Kako dolga je življenjska doba sončne elektrarne?

Pričakovana življenjska doba vaše sončne elektrarne je od 25 do 30 let. Zagotavlja vam trajnosten vir čiste električne energije in velik prihranek pri stroških energije tudi po odplačilu vloženih sredstev v investicijo.

Kdaj se mi splača postaviti lastno sončno elektrarno?

Večja kot je vaša letna poraba električne energije, bolj se vam splača naložba v sončno elektrarno za samooskrbo. Pri načrtovanju sončne elektrarne je priporočljivo upoštevati ne le vašo trenutno letno porabo, ampak tudi predvideno povečano porabo v bližnji prihodnosti. Največja nazivna moč sončne elektrarne za samooskrbo je lahko največ 80 % priključne moči odjema merilnega mesta, na katerega je naprava priključena. V primeru, da imate vgrajene 3×25 A varovalke, je vaša nazivna moč 17 kW, največja nazivna moč, ki se lahko oddaja v omrežje iz vgrajene sončne elektrarne, pa je v tem primeru maksimalno 13,6 kW.

Kako veliko sončno elektrarno potrebujem?

Namen sončne elektrarne za samooskrbo je proizvodnja električne energije za pokrivanje lastnih potreb. Pri dimenzioniranju ustrezne velikosti sončne elektrarne je zato treba upoštevati dvoje: vašo trenutno letno porabo električne energije in vaše potrebe po električni energiji v bližnji prihodnosti, predvsem v primeru povečane porabe zaradi nakupa večjega porabnika električne energije, na primer električnega avtomobila, prenove ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, umestitev klimatske naprave ali vgradnje savne.

V Sloveniji je v povprečju 1.050 sončnih ur delovanja sončne elektrarne letno. Sončna elektrarna z nazivno močjo 1 kW tako proizvede 1.050 kWh električne energije na leto. Če je vaša letna potreba po električni energiji 7.000 kWh, potrebujete sončno elektrarno nazivne moči okoli 7 kW. Dejanska proizvodnja pa je odvisna predvsem od lokacije objekta, naklona in usmeritve strehe.

Ali je moja streha dovolj velika za postavitev sončne elektrarne?

Za 1 kW nazivne moči sončne elektrarne na strehi potrebujete od 6 do 7 m2 površine. Pri letni porabi električne energije 7.000 kWh boste za vašo sončno elektrarno nazivne moči 7 kW na strehi potrebovali od 42 do 49 m2.

Če postavim sončno elektrarno, ki bo proizvedla več električne energije, kot je potrebujem, ali bom lahko viške prodal?

Ne. S postavitvijo sončne elektrarne za samooskrbo proizvajate električno energijo, ki je namenjena pokrivanju lastne porabe in je ni mogoče prodajati. Električno energijo, ki je ne boste porabili, boste neodplačno prenesli v last dobavitelja.

Ali bom v primeru daljšega slabega vremena ostal brez električne energije?

Sistem samooskrbe deluje po sistemu neto meritev (NET mettering). Vaša sončna elektrarna bo v obdobjih visoke osončenosti med aprilom in septembrom proizvedla več električne energije, kot je boste potrebovali za lastne potrebe, viške pa bo oddala v omrežje. V obdobju nizke osončenosti v zimskih mesecih, ko je poraba večja in elektrarna ne bo proizvedla dovolj električne energije, boste potrebno električno energijo prejeli iz omrežja. Omrežje deluje kot shranjevalnik energije, ki uravnava viške in manke, tako da ni motenj pri oskrbi z električno energijo. Ob koncu koledarskega leta se pri obračunu električne energije upošteva tista količina električne energije, ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo, odčitano na istem merilnem mestu. Za količino električne energije, porabljene in proizvedene, se uporablja eno tarifno merjenje (ET).

Pravilno dimenzioniranje velikosti sončne elektrarne, da bo proizvedla toliko električne energije, kot je potrebujete, je zato ključno. V primeru, da bo proizvedla premalo električne energije, boste razliko kupili od dobavitelja električne energije, presežne količine pa mu boste brezplačno oddali.

Ali lahko za sončno elektrarno pridobim nepovratna sredstva?

Da. Eko sklad na osnovi javnega poziva 71SUB-SO19 podeljuje nepovratno finančno spodbudo za nove naložbe v sončne elektrarne za samooskrbo. Višina nepovratne finančne spodbude znaša 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Ali mi po postavitvi sončne elektrarne ne bo več treba plačevati mesečnih računov za elektriko?

Ne. Na mesečnem računu za električno energijo boste še vedno plačevali postavki, vezani na priključno moč, in sicer strošek obračunske moči in prispevek OVE + SPTE, kar znese okrog 15 € pri obračunski moči 7 kW (nazivna moč 14 kW in 3×20 A varovalke) oziroma okoli 21 € pri obračunski moči 10 kW (nazivna moč 17 kW in 3×25 A varovalke).

Lokacije

MFE Šempeter 1

Juhartova ulica 26

3311 Šempeter v Savinjski dolini

Slovenia

Prikaži lokacijo

MFE Šempeter 2

Juhartova ulica 29

3311 Šempeter v Savinjski dolini

Slovenia

Prikaži lokacijo

MFE Slovenj Gradec 1

Kidričeva ulica 5

2380 Slovenj Gradec

Slovenia

Prikaži lokacijo

MFE Slovenj Gradec 2

Kidričeva ulica 5

2380 Slovenj Gradec

Slovenia

Prikaži lokacijo

MFE Slovenj Gradec 3

Gubčeva ulica 7

2380 Slovenj Gradec

Slovenia

Prikaži lokacijo

Zemljevid