Projektiranje, nadzor in vodenje

Ponujamo celovite storitve na področju elektro inženiringa: projektiranje in nadzor ter vodenje projektov, izvedba del, servisna dejavnost in vzdrževanje.

Projektiranje in nadzor ter vodenje projektov

Ob upoštevanju vaših želja in predlogov, za vas strokovno in natančno opravimo projektiranje električnih inštalacij, hkrati pa vam tudi svetujemo. Za vas pridobimo vsa soglasja in mnenja mnenje dajalcev , služnostne pogodbe in druge potrebne dokumente. Trudimo se, da je elektro projektiranje opravljeno v dogovorjenem času.

Projektiranje in izdelavo celotne projektne dokumentacije vam izdelamo za:

  • NN elektro priključke
  • TP
  • SN električne vode
  • sončne elektrarne
  • polnilne postaje za električne avtomobile

Nudimo izdelavo projektne dokumentacije za vse faze projektiranja ter celovito in usklajeno izdelavo vseh načrtov v skladu z Gradbenim zakonom (GZ):

  • projektiranje in izdelava celotne projektne dokumentacije ter nadzor nad gradnjo manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posamezni deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del manj zahtevnih objektov ter vodenje gradnje nezahtevnega objekta
  • izdelava obratovalno tehnične dokumentacije, navodil in druge tehnične dokumentacije

Projektna dokumentacija za elektroinštalacije obsega:

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP):
Namen projekta je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih mnenje dajalcev. Namenjen je predvsem investitorju. V idejnem projektu se izdela tloris objekta, usklajen z željami in potrebami investitorja kot tudi z zahtevami prostorskega akta na območju predvidene gradnje.

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD):
Namenjen je upravnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Pred vložitvijo na upravno dovoljenje se na dokumentacijo pridobijo tudi soglasja od vseh nosilcev urejanja prostora (komunalna infrastruktura, ARSO, ipd.)

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):
Projekt izdelamo za potrebe izvedbe gradnje, namenjen pa je pridobivanju ponudb za izvedbo (vsebuje popis gradbeno-obrtniških del). V njem so podani detajlni načrti oziroma tehnične rešitve in popisi materiala, na podlagi katerih se izvaja gradnja na gradbišču.

Projektna dokumentacija izvedenih del (PID):
V projektu se vrišejo spremembe, ki so nastale v času gradnje in se izdeluje za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO):
Projekt izdelamo za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte.

Lokacije

TP 20/0,4kV Brezovec nadomestna

Sv. Trije Kralji 74

Radlje ob Dravi

Slovenija

Prikaži lokacijo

TP Brezovec Lanc s priključnimi vodi

Sv. Trije Kralji 91

Radlje ob Dravi

Slovenija

Prikaži lokacijo

TP 20/0,4kV Brezovec Onuk in električni vodi

Sv. Trije Kralji 59

Radlje ob Dravi

Slovenija

Prikaži lokacijo

TP 20/0,4kV Trije križi in električni vodi

Goriški Vrh 19

Dravograd

Slovenija

Prikaži lokacijo

TP 20/0,4 kV Legen Štaleker nadomestna in električni vodi

Legenska cesta 38

2380 Slovenj Gradec

Slovenija

Prikaži lokacijo

TP 20/0,4 kV Orlska gora in električni vodi

Gornje Orle 20

8293 Studenec

Slovenija

Prikaži lokacijo

KB 20 kV TP 20/0,4 kV Brežice Stadion-TP 20/0,4 kV Brežice Žaga

Mladinska ulica 5

8250 Brežice

Slovenija

Prikaži lokacijo

KB 20 kV TP 20/0,4 kV Pleteršnikova-TP 20/0,4kV Regulator

Pleteršnikova ulica 14

8250 Brežice

Slovenija

Prikaži lokacijo

TP Grand hotel Rogaška Slatina s priključnimi vodi

Zdraviliški trg 1

3250 Rogaška Slatina

Slovenija

Prikaži lokacijo

Zemljevid