Izvajanje meritev električnih inštalacij

Izvajanje meritev električnih inštalacij

Poskrbite za brezhibno električno napeljavo.

Elektroinštalacije so ključen sestavni del vsakega stanovanjskega, poslovnega ali proizvodnega objekta, saj nas v sodobnem svetu elektrika obdaja praktično povsod.

Po zakonu je uporabnik električnih inštalacij dolžan poskrbeti in zagotoviti, da so naprave in inštalacije varne. V ta namen je potrebno opravljati meritve elektroinštalacij, tako na začetku ob namestitvi kot tudi kasneje. Z elektro meritvami namreč takoj zaznamo kakršno koli napako v napeljavi, le-te pa je potrebno čim prej odpraviti, da sistem ponovno ustrezno deluje in da zaradi manjših težav ne pride do večjih okvar.

Meritve električnih inštalacij zagotavljajo varnost in kakovost električne napeljave v objektu. Z njimi poskrbimo za brezhibno delovanje celotnega sistema.

Strokovni izvajalec mora elektro meritve izvesti:

  • pred prvo uporabo
  • periodično (na eno, dve, tri ali pet let – odvisno od vrste objekta)
  • po vsakem popravilu, zamenjavi, dodajanju ali spremembi

Kdaj je potrebno izvajati meritve električnih inštalacij?

Meritve električne inštalacije je potrebno izvajati kot nam narekujejo pravilniki in tehnične smernice. V pravilniku so točno določeni redni, izredni in periodični pregledi.

Preglej periodiko meritev.

Elektro meritve lahko izvaja le za to ustrezno usposobljen izvajalec, saj gre za zelo specifično dejavnost. Pri tem je potrebno upoštevati jasno določene standarde in predpise.

V podjetju Elektro Celje OVI d.o.o. redno izvajamo strokovni pregled, preizkus in meritve električnih inštalacij in imamo za to ustrezno usposobljene in registrirane merilce.

Meritve izvajamo s certificiranimi inštrumenti in opremo proizvajalca Metrel.

Naši strokovnjaki pri takšnih meritvah preverijo kakovost, stanje in ustreznost električne napeljave in preverijo varnost ter zanesljivost. Po zaključenih meritvah pripravijo zapisnik. V primeru napak in pomanjkljivosti vam le-te lahko odpravimo. Ko so meritve električnih inštalacij zaključene in je pripravljena vsa potrebna dokumentacija, vam izdamo tudi potrdilo o ustreznosti napeljave.

Katere meritve izvajamo?

V našem podjetju vam izvedemo naslednje preglede in meritve:

  • stanovanjskih, poslovnih in proizvodnih objektih ter bencinskih servisih
  • sončnih elektrarnah
  • strelovodih
  • daljnovodih ter transformatorskih postajah