Kakovostna, stroškovno učinkovita in okolju prijazna proizvodnja električne in toplotne energije